Menu


JULIETTA aneb SNÁŘ

JULIETTA aneb SNÁŘ 

Divadlo Antonína Dvořáka

Hudební nastudování
Režie
Sbormistr
Dramaturgie
Lyrická opera o třech dějstvích z roku 1938, libreto Bohuslav Martinů podle hry Georgese Neveuxe (1900–1982) Juliette ou la clé des songes (1930)
 
Nádherně poetická, lyrická a fantaskně surrealistická, tak by se dala nazvat nejznámější opera pařížského období Bohuslava Martinů. Vše se zde odehrává na pomezí skutečnosti a iluze v rámci křehkého Michelova snu o lásce – Juliettě, femme fatale, po které všichni touží, a nikdo ji nedostane. Podivné městečko, jehož obyvatelé ztratili paměť, se postupně halí do absurdního oparu Snu noci svatojánské. Michelova vzpomínka na děvče, které kdysi potkal, se ve snové rovině stává zoufalým bojem o možnost opřít se o něco stabilního, konkrétnost, vědomí, které je každým okamžikem podlamováno. Vše je tak zvláštní, nepravděpodobné… Vzpomínky na prodej! Prožijte i vy svůj sen v opeře!

SPOLUPRACOVNÍCI

Julietta
Komisař-Listonoš / Lesní hlídač / Strojvedoucí
Muž s helmou / Obchodník se vzpomínkami / Žebrák
Muž v okně / Stařec Mládí / Trestanec
Mladý Arab / Mladý námořník / Chasseur (Poslíček)
Obchodnice s ptáky
Obchodnice s rybami / Hadač z ruky
Starý Arab / Dědeček / Starý námořník / Hlas za scénou / Noční hlídač
Úředník
Petr Levíček / Václav Morys / Ondřej Koplík
Babička / Stará dáma
První pán
Druhý pán
Marcela Gurbaľová / Ivana Ambrúsová
Třetí pán
Anna Nitrová / Markéta Cukrová

video